Opdrachtgevers

 • Douane Nederland: communicatiestrateeg ai
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: strategisch communicatieadviseur Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein
 • Ministerie van Economische Zaken: coördinator communicatie COVID-19
 • Samenwerking BZK en VNG: communicatiemanager Programma Democratie in Actie
 • Ministerie van VWS: strategisch communicatieadviseur verbetering Jeugdwet, diverse programma’s, community
 • Gezondheidsraad: strategisch communicatieadviseur visie en positionering
 • Ministerie van Financiën: kwartiermaker en senior adviseur Corporate communicatie; versterken wij-gevoel en strategisch stakeholdermanagement
 • Ministerie van BZ: senior adviseur privacy, wet meldplicht datalekken, AVG
 • Ministerie van EZ: senior adviseur cultuurverandering Koers Waardevol Werken
 • Gemeente Den Haag: senior adviseur invoering Wmo 2015 (3 decentralisaties)
 • Ministerie van OCW: communicatieregisseur Associate degree
 • Hogeschool Leiden: verandermanager
 • Nationale Politie: strategisch adviseur Bedrijfsvoering
 • Nationaal Crisiscentrum (NCTV): adviseur crisiscommunicatie
 • Ministerie van Algemene Zaken: projectleider kwaliteitsprogramma Rijksportaal
 • Gemeente Zoetermeer: senior adviseur burgerparticipatie traject Bezuiniging
 • Gemeente Katwijk: all round adviseur afdelingen Ruimtelijke Ordening, Veiligheid, Openbare Werken, Maatschappelijke Zaken, en Wijkwerk
 • 4FM: adviseur fusie facilitaire afdelingen van vier ministeries
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: adviseur landelijk programma FileProof
 • Gemeente Leiden, gemeente Gouda: all round adviseur
 • Gemeente Cromstrijen: adviseur beleidsplan en werkplan
Petra Sommer
Guirlande 172
2496WV Den Haag
T 06 44 890 439
KvK 27288193mailin

“Petra is een echte vakvrouw”

Nationale Politie