Corporate communicatie

Bij organisatieontwikkelingen staat ‘corporate’ voorop, daarna volgt ‘communicatie’. De visie, missie en kernwaarden van de organisatie zijn leidend in de communicatiestrategie en -aanpak. Zowel voor het versterken van de identiteit als het bouwen aan de reputatie.

Sommer Communicatie heeft deze expertise ingezet als kwartiermaker cluster Corporate bij het ministerie van Financiën, de vorming van de Nationale Politie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeente Katwijk, gemeente Leiden, TPG Post en Randstad.

Petra Sommer
Guirlande 172
2496wv Den Haag
T 06 44 890 439
KvK 27288193mailin

“Een ervaren en strategisch adviseur die de brede context overziet, ze is besluitvaardig en daadkrachtig”

Gemeente Katwijk