Overheidscommunicatie

Het belangrijkste doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van inwoners op informatie van de overheid.
Sommer Communicatie heeft deze expertise ingezet bij het Ministerie van EZ, Ministerie van OCW, het Nationaal Crisiscentrum (NCTV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Algemene Zaken en het interdepartementale 4FM.

Van 2009 tot 2014 was Sommer Communicatie onderdeel van de rijksbrede Communicatiepool. Het heeft onder meer geresulteerd in een groot netwerk binnen de overheid.

Petra Sommer
Guirlande 172
2496wv Den Haag
T 06 44 890 439
KvK 27288193mailin

“Een ervaren en strategisch adviseur die de brede context overziet, ze is besluitvaardig en daadkrachtig”

Gemeente Katwijk