Overheidscommunicatie

Het belangrijkste doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van inwoners op goed vindbare, toegankelijke, begrijpelijke en aansprekende informatie van de overheid.

Sommer Communicatie heeft deze expertise ingezet bij het ministerie van VWS, het ministerie van Financiën, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van EZ, Ministerie van OCW, het Nationaal Crisiscentrum (NCTV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Algemene Zaken en het interdepartementale 4FM.

Sinds augustus 2018 is Sommer Communicatie onderdeel van de rijksbrede pool van Communicatiestrategen. Deze pool wordt beheerd door Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken.

Petra Sommer
Guirlande 172
2496WV Den Haag
T 06 44 890 439
KvK 27288193mailin

“Mooi resultaat door hoge inzet en betrokkenheid”

Ministerie van OCW