Verandercommunicatie

In een veranderende omgeving kunnen emoties en weerstand ontstaan. Het belangrijkste is om betrouwbaar, geloofwaardig en oprecht te zijn om de juiste beweging te krijgen. Medewerkers met de neuzen dezelfde kant op krijgen en pro-actief de (politiek-bestuurlijke) omgeving meenemen in de vernieuwingen.

Sommer Communicatie heeft deze expertise ingezet voor een intern verandertraject bij het Ministerie van Economische Zaken, de vorming van de Nationale Politie, de heroriëntatie van afdeling Communicatie van de Hogeschool Leiden en de invoering van de Wmo 2015 voor de gemeente Den Haag.

Petra Sommer
Guirlande 172
2496wv Den Haag
T 06 44 890 439
KvK 27288193mailin

“Petra behoudt het overzicht en is sterk in het leggen van relaties”

Ministerie van VenW